Nowości!

   

„Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian. Według badań terenowych 2014-2016”

Pod redakcją dr hab Katarzyny Barańskiej i Jolanty Dragan, Kolbuszowa 2018

Spis treści

Wprowadzenie

 1. Od redaktora – Katarzyna Barańska
 2. Kilka uwag do badań kultury ludowej Rzeszowiaków – Jacek Tejchma
 3. O badaniach w Rzeszowskiem – Jacek Bardan

Historia

 1. Osadnictwo i życie codzienne chłopów rzeszowskich od XIII do XVIII wieku – Izabela Wodzińska

Współczesność

 1. Pamięć o przeszłości, czyli kształtowanie się obrazu świata – Arkadiusz Więch
 2. Wizerunki i pamięć o innych w narracjach mieszkańców wsi – Tomasz Kosiek
 3. Religijność ludowa i świat wierzeń – Elżbieta Dudek-Młynarska
 4. Obrzędowość doroczna – przemiany i trwanie – Karolina Migurska, Justyna Niepokój-Gil
 5. Obrzędowość rodzinna – Jan Barański
 6. Ale wesoło było! Wokół relacji społecznych mieszkańców wsi – Arkadiusz Więch
 7. Budownictwo drewniane w dorzeczu środkowego Wisłoka – Wojciech Dragan
 8. Zajęcia codzienne – obraz przemian – Wojciech Dragan
 9. Pożywienie na co dzień i od święta oraz lecznictwo ludowe – Urszula Rzeszut-Baran
 10. Od tradycyjnego do folklorystycznego stroju ludowego – Katarzyna Ignas
 11. Język – zanik, zmiana, kontynuacja – Janusz Radwański
 12. Wszystko tutaj śpiewa, co żyje – poezja ludowa – Janusz Radwański
 13. Pieśni Rzeszowiaków – Jolanta Dragan
 14. Folklor muzyczny – Agata Witowicz
 15. Taniec i zwyczaj taneczny – Tomasz Nowak
 16. Sztuka ludowa, plastyka obrzędowa – Agata Hemon
 17. Literatura cytowana

Materiały z badań

 1. Wywiady
 2. Pieśni
 3. Melodie
 4. Filmy

 Publikacja jest dostępna on-line!  

 

Puszcza Sandomierska od kuchni. Między tradycją a współczesnością

Pod redakcją Katarzyny Smyk, Tomasza Pudłockiego i Izabeli Wodzińskiej, Kolbuszowa 2017

 

Spis treści

Wstęp / Katarzyna Smyk

HISTORIA

Życie i pożywienie codzienne mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej od uwłaszczenia do początku II wojny światowej / I. Wodzińska

WSPÓŁCZESNOŚĆ

Rytm codzienności
1. Wokół kuchni. Tradycje kulinarne Lasowiaków na tle przemian społecznych i gospodarczych / Janusz Radwański
2. Pożywienie codzienne wczoraj i dziś / Elżbieta Dudek-Młynarska
3. Przednówek w biedzie i w dostatku / Urszula Rzeszut-Baran

Wielkie świętowanie
1. Od Adwentu do Trzech Króli – o pożywieniu w świąteczny czas Bożego Narodzenia / Justyna Niepokój
2. Potrawy wielkopostne i wielkanocne / Mariola Tymochowicz
3. „Na zapusty wieprzek tłusty”. O lasowiackim biesiadowaniu w karnawale / Jolanta Dragan
4. Świniobicie – w oczekiwaniu na celebrację świąt / Wojciech Dragan
5. O pożywieniu pielgrzymkowym i odpustowym / Wojciech Dragan

Uroczystości
1. Uczta weselna: obfitość, wspólnota, obrzęd / Katarzyna Ignas
2. Rodzinne spotkania przy stole / Arkadiusz S. Więch
3. Przyjęcia imieninowe i urodzinowe w Puszczy Sandomierskiej – tradycja i współczesność / Magdalena Fołta

Literatura cytowana

MATERIAŁY Z BADAŃ

1. Archiwum
2. Wybrane receptury
3. Indeks rzeczowy

Publikacja jest dostępna on-line!

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz