Nowości!

 

Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, nr 5

Pod redakcją Jacka Bardana (redaktor naczelny), dr Izabeli Wodzińskiej (sekretarz redakcji) i dr. Janusza Radwańskiego (redaktor językowy), Kolbuszowa 2021

Spis treści

Artykuły

 1. s. Anna Tejszerska USJK / Docenić własne… Znaczenie afirmacji rodzimej formy architektonicznej w kształtowaniu regionalnej i narodowej tożsamości
 2. Jacek Bardan / Zabudowa miejska Kolbuszowej do 1939 r.
 3. Arkadiusz S. Więch / Galicyjskie miasteczka. Przegląd piśmiennictwa z zakresu badań nad ośrodkami miejskimi na terenie dawnej Galicji
 4. Izabela Wodzińska / Jak urządzić zdrowe życie w zagrodzie włościańskiej? – między wzniosłym ideałem a chłopską codziennością

Materiały

 1. Karina Stempel-Gancarczyk / Elementy prawosławnej kultury rumuńskiej w życiu religijnym mieszkańców Bulaju
 2. Grzegorz Mosiołek / Obrzędy pogrzebowe Rzeszowiaków. Przyczynek do badań etnograficznych
 3. Krzysztof Gorczyca / Słońce w wierzeniach mieszkańców Wrzaw
 4. Janusz Radwański / O przestrzeni przydomowej współczesnej wsi lasowiackiej
 5. Anna Hadwiczak, Daria Margiciok / Kilka uwag na temat płotów – ogrodzeń w miejscowościach Brzezówka i Domatków koło Kolbuszowej (notatka z terenu badawczego)

Muzealia

 1. Anna Ozaist-Przybyła / Nowy nabytek Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – komoda z pulpitem i nadstawą jako mebel o cechach roboty kolbuszowskiej
 2. Katarzyna Dypa, Agata Front / Dialog jako narzędzie promocji Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
 3. Jan Święch, Wojciech Dragan / Wystawa: Dawny przemysł wiejski – Młynarstwo. Siła wiatru i wody w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

In memoriam

 1. Janusz Radwański / Ostatni lasowiacki poeta. Stanisław Stępień (1934–2017)
 2. Jacek Tejchma / Jan Wozowicz (1949–2019). Wspomnienie trochę osobiste…
 3. Jerzy Dynia / Ostatnie takie pokolenie. Władysław Pogoda (1920–2018), Jan Cebula (1937–2019), Albina Kuraś (1925–2019)
 4. Jolanta Danak-Gajda / Wspomnienie o Jerzym Dyni (1935–2020)

Informacje o autorach

ISSN 2080-0703
Liczba stron: 343

Publikację można nabyć w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej za 47 zł lub w sklepiku online.

1-MKL_20220103_0579.jpg
2-MKL_20220103_0568.jpg
3-MKL_20220103_0570.jpg
4-MKL_20220103_0572.jpg
5-MKL_20220103_0577.jpg
6-MKL_20220103_0576.jpg

Zapisz

Zapisz

Zapisz