Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej - Publikacja

Na platformie www.issuu.com można zapoznać się z wersją on-line publikacji. Znajdziecie w niej opowieści najstarszych mieszkańców terenów Puszczy Sandomierskiej o zwyczajach, obrzędach, tradycjach, kuchni i wielu innych zagadnieniach związanych z dziedzictwem niematerialnym Lasowiaków i Rzeszowiaków.