aktualności

Nowe audioprzewodniki i nagłośnienie

Już niebawem w kasie biletowej przybędzie 5 kolejnych audioprzewodników, a w kościele z Rzochowa zabrzmi muzyka poprzez nowe nagłośnienie. Doposażamy Muzeum w niezbędny sprzęt audio w ramach nowego projektu!

Poprzez zadanie „Zakup zestawu nagłośnieniowego oraz audioprzewodników” pozyskamy wsparcie techniczne do obsługi wydarzeń kulturalnych w kościele pw. św. Marka z Rzochowa, a nasi zwiedzający otrzymają większy dostęp do oferty bezpłatnego wypożyczenia audioprzewodnika opowiadającego o zabytkach skansenu i kulturze ludowej tego regionu.

 

 

Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Siedlisko" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego pn. "Zachowanie dziedzictwa lokalnego i wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zakup wyposażaniea oraz wydanie publikacji promujących LSR".