aktualności

Wiata z kołem i piecem

Muzeum uzyskało dotację na budowę wiaty garncarskiej i realizację zadań, które dodatkowo uatrakcyjnią ofertę edukacyjną naszej instytucji.

Rozpoczynamy realizację projektu pod nazwą „Wiata garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”. Będzie on polegał na budowie obszernego zadaszenia oraz wyposażeniu go w stoły, ławy, piec do wypalania ceramiki i koło garncarskie. Po pierwsze umożliwi to pracę z garncarzem niezależnie od warunków pogodowych, a po drugie pozwoli pokazać proces pracy rzemieślnika od początku (formowania gliny na kole garncarskim) do końca (wypalenia naczyń w piecu). Przedsięwzięcie to zakłada również opracowanie innowacyjnej oferty edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dodatkową zaletą projektu jest wielofunkcyjność zadaszenia, które może służyć również jako miejsce do odpoczynku w trakcie niekrótkiego przecież spaceru po skansenie. Konstrukcja wiaty jest dostosowana do wymagań osób niepełnosprawnych.

 

Operacja pn. Wiata garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.