aktualności

Kolęda wiosną?

Choć już jest wiosna, w Muzeum trwają prace nad projektem poświęconym kolędowaniu. Zakończyliśmy badania w terenie i opracowaliśmy zebrany materiał.

Poprzedni etap, czyli rozmowy z informatorami – tymi przedstawicielami społeczeństwa, którzy kolędują lub pamiętają tę tradycyjną formę – zakończył się. W grudniu 2018 r. i styczniu 2019 r. zespół osób pracujących przy projekcie „Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie” zbierał materiały w terenie. Potem nastąpiło żmudne i pracochłonne ich opracowywanie.

Transkrypcje wywiadów, fotografie i filmy pokazały, że zebrano materiały na temat bardzo rzadko spotykanych form kolędowania, np. „na kurki” (kiedy to kawaler wypowiadał odpowiednie życzenia w domu, gdzie mieszkała dziewczyna, do której chciał się zalecać lub gdy dzieci wypowiadały życzenia, po których przez cały rok kury u odwiedzanych gospodarzy miały się dobrze nieść) albo kolędowanie ubogich, kiedy do kolędujący w zamian za dobre słowo dostawali np. ziarno.

Zarejestrowano także wyjątkowy i rzadki na tych terenach zwyczaj kolędowania zapustnego i wiosennego. Badania zespołu dokumentowały także najnowsze zwyczaje, czyli tzw. orszaki Trzech Króli. Okazuje się, że zwyczaj ten nie jest kultywowany tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych miejscowościach, a nawet wsiach.

Eksploratorzy dokonali także transkrypcji rzadkich i ciekawych pieśni śpiewanych w tym czasie na Rzeszowszczyźnie, np. niezwykle interesującą melodię szopki zachowanej przez depozytariuszy. Została ona zapisana w całości i dzięki temu – miejmy nadzieję – uratowana od zapomnienia. Badacze zapisywali także scenariusze widowisk kolędniczych i kręcili filmy.

Kolejnym etapem prac nad projektem jest porządkowanie i archiwizowanie opracowanych materiałów oraz redagowanie artykułów do planowanej publikacji.

001image031.jpg
002image013.jpg
003image007.jpg
004image017.jpg
005image014.jpg
image001.jpg
image002.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image005.jpg
image006.jpg
image008.jpg
image009.jpg
image010.jpg
image011.jpg
image012.jpg
image015.jpg
image016.jpg
image018.jpg
image019.jpg
image020.jpg
image021.jpg
image022.jpg
image023.jpg
image024.jpg
image025.jpg
image026.jpg
image027.jpg
image028.jpg
image029.jpg
image030.jpg

Orszak Trzech Króli w Majdanie Królewskim (2019 r.)

09_orszak_majdan_2019.JPG
13_orszak_majdan_2019.JPG
24_orszak_majdan_2019.JPG
29_orszak_majdan_2019.JPG
31_orszak_majdan_2019.JPG
38_orszak_majdan_2019.JPG
42_orszak_majdan_2019.JPG
45_orszak_majdan_2019.JPG
47_orszak_majdan_2019.JPG
57_orszak_majdan_2019.JPG
59_orszak_majdan_2019.JPG
62_orszak_majdan_2019.JPG
66_orszak_majdan_2019.JPG

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.