aktualności

Mamy nowych partnerów

13 maja przyjechali do nas muzealnicy z lwowskiego skansenu. Podpisaliśmy umowę o współpracy między instytucjami.

Dokument mówiący o współpracy między Muzeum Architektury i Kultury  Ludowej we Lwowie im. Kłymentija Szeptyckiego i Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej to intencyjna umowa mająca zapoczątkować ściślejsze kontakty między skansenami. W przyszłości kolbuszowskie i lwowskie instytucje mają wymieniać doświadczenia, prowadzić razem badania naukowe, organizować konferencje, seminaria i inne działania związane z misją placówek. Współpraca ma także obejmować starania o środki z zewnątrz.

Ukraińscy muzealnicy opowiedzieli o swojej pracy i zaprezentowali plany rozwoju swojego skansenu, a także zwiedzili Park Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.