aktualności

Spichlerz z Bidzin

 

Ukończyliśmy kolejny projekt pt. "Zabezpieczenie i adaptacja budynku Spichlerza z Bidzin na cele wystawiennicze" zbliżający nas do udostępnienia tego zabytkowego, najstarszego w skansenie obiektu (z 1784 r.!) zwiedzającym.

Realizacja działań była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Warto przypomnieć, że ten monumentalny spichlerz dworski jest pierwszym elementem powstającego w skansenie założenia dworskiego. Oprócz niego w jego skład wejdą: dwór otoczony parkiem oraz niewielkim ogrodem, część gospodarcza, w której będzie usytuowana m.in. rządcówka, stajnia z wozownią, kuźnia i obora.

spichlerz_z_bidzin-1.jpg
spichlerz_z_bidzin-2.jpg
spichlerz_z_bidzin-3.jpg
spichlerz_z_bidzin-4.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.