aktualności

Widowiskowy przegląd

6 stycznia 2020 roku w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbył się Przegląd Widowisk Kolędniczych. Na deskach dawnego „Sokoła” wystąpiło wiele zespołów. Obrady jury były burzliwe, ale owocne. Werdykt komisji konkursowej i protokół publikujemy poniżej.

PROTOKÓŁ z Przeglądu Widowisk Kolędniczych

W dniu 6 stycznia 2020 roku w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbył się Przegląd Widowisk Kolędniczych.
Organizatorami Przeglądu byli:
        
Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej – dyrektor Wiesław Sitko
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – dyrektor Jacek Bardan
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie – dyrektor Marek Jastrzębski

Występy konkursowe oceniało Jury w składzie:

1. mgr Jerzy Dynia – przewodniczący Jury, dziennikarz muzyczny, folklorysta
2. mgr Jolanta Dragan – członek komisji, kustosz, etnograf Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
3. mgr Maria Kula – członek komisji, etnograf i instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

Do Przeglądu, zgodnie z regulaminem, zostało przyjętych 12 zespołów kolędniczych:

1. Zespół Ludowy „Górniacy” z Kolbuszowej Górnej wraz z Grupą Folklorystyczną Seniorów „Ziemia Kolbuszowska” z Kolbuszowej. Tytuł widowiska: „Kolęda z Herodem”
2. Zespół Kolędniczy ,,Śmignianie” z Lisiej Góry. Tytuł widowiska: ,,Herody z Turoniem”
3.  Zespół Regionalny ,,Biskupianie” z Radłowa. Tytuł widowiska: ,,Z kolendom u Macieja Troca”
4. Zespół Kolędniczy ,,Zalasowioki” z Zalasowej. Tytuł widowiska: ,,Herody”
5. Zespół Kolędniczy z Łazor. Tytuł widowiska: „Herody”
6. Zespół Ludowy ,,Sonina” z Łańcuta. Tytuł widowiska: ,,Koza i turoń”
7. Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy ,,Leszczynka” z Wólki Grodziskiej. Tytuł widowiska: ,,Babska kolęda”
8. Zespół ,,Nosowiany” z Nosówki. Tytuł widowiska: ,,Kolędniczy z kozą”
9. Zespół Obrzędowy ,,Mazurzanie” z Mazurów. Tytuł widowiska: ,,Kolęda z Turoniem”
10. Zespół Pieśni i Tańca „Kamień” z Kamienia. Tytuł widowiska: ,,Kolęda z Herodem”
11. Zespół Kolędniczy ,,Lubcoki” z Lubczy. Tytuł widowiska: ,,Kolędnicy z kozą”
12.  Zespół Folklorystyczny ,,Folusz” z Giedlarowej. Tytuł widowiska: ,,Z kozo na Nowy Rok”  

W Przeglądzie z przyczyn niezależnych od Organizatorów nie wystąpił Zespół Kolędniczy ,,Śmignianie” z Lisiej Góry, który miał zaprezentować widowisko pt. ,,Herody z Turoniem”.

Jury przyznało następujące nagrody:

Złoty Turoń – dwie równorzędne nagrody otrzymują:
– Zespół Kolędniczy z Łazor – nagroda ufundowana przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
– Zespół Folklorystyczny „Folusz” z Giedlarowej – nagroda ufundowana przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Dwie równorzędne I nagrody ufundowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
otrzymują:
– Zespół Pieśni i Tańca „Kamień” z Kamienia
– Zespół Kolędniczy „Zalasowioki” z Zalasowej

Cztery równorzędne II nagrody ufundowane przez Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej otrzymują:
– Zespół Regionalny „Biskupianie” z Radłowa
– Zespół Obrzędowy „Mazurzanie z Mazurów
– Zespół Kolędniczy „Lubcoki” z Lubczy
– Zespół Ludowy „Sonina” z Łańcuta

Trzy równorzędne III nagrody ufundowane przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej otrzymują:
– Zespół Ludowy „Górniacy” z Kolbuszowej Górnej i Grupa Folklorystyczna Seniorów „Ziemia Kolbuszowska” z Kolbuszowej
– Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Leszczynka” z Wólki Grodziskiej
– Zespół „Nosowiany” z Nosówki

Jury przekazuje wyrazy uznania zespołom za troskę o zachowanie tradycji związanych z okresem Bożego Narodzenia. Wysoko ocenia wysiłek grup, który zaowocował przedstawieniem starych, zapomnianych już kolęd i pastorałek oraz zwyczajów kolędniczych. Komisja podkreśla z satysfakcją wysoki poziom prezentowanych widowisk, ale sugeruje, by zespoły bardziej skupiły się na tradycyjnym przekazie treści w konkretnych formach kolędowania, czystości intonacji, doskonałemu opanowaniu pamięciowemu wykonywanych pieśni oraz poprawnej dykcji.

Jury jest wdzięczne Organizatorom za sprawne przeprowadzenie Przeglądu i stworzenie miłej atmosfery, zaś instytucjom współorganizującym imprezę dziękuje za ufundowanie nagród finansowych.

Na tym protokół zakończono.