Aktualności

aktualności

Konserwacja malowideł na płótnach

Zakończyliśmy realizację projektu pt. "Konserwacja malowideł na płótnach - etap II", który otrzymał wsparcie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem zadania była konserwacja pokrywających prezbiterium malowideł na płótnach, a więc zachowanie i przywrócenie ich dawnych walorów użytkowych i estetycznych. W ramach projektu zakupiono naturalne płótno lniane, które posłużyło do wzmocnienia oryginalnego płótna w procesie dublażu, i wykonano impregnację obydwu materiałów.

Pracownia konserwatorska MKL w Kolbuszowej wykonała dublaż płócien w zakresie około 45m2, a następnie przeprowadziła prace montażowe obejmujące 55m2 płótna oryginalnego na zrębie kościoła. Ponadto uzupełniła ubytki i wykonała rekonstrukcję warstwy malarskiej w zakresie 10 m2.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.