aktualności

Recenzja książki o kuchni

W najnowszym numerze czasopisma „Literatura Ludowa” ukazała się recenzja naszej monograficznej publikacji pt. „Puszcza Sandomierska od kuchni. Między tradycją a współczesnością”.

Nad muzealnym wydawnictwem będącym owocem i podsumowaniem szeroko zakrojonych badań terenowych dotyczących tradycji kulinarnych na terenach dawnej Puszczy Sandomierskiej pochylił się dr hab. Robert Lipelt z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku.

Autor dostrzega uniwersalność naszej książki. Pisze, że „nie jest [ona] pracą przeznaczoną wyłącznie dla wąskiego grona badaczy kultury ludowej, ale również szerokiego kręgu odbiorców, głównie mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej”. Tekst recenzji zamieszczony został w „Literaturze Ludowej” – czasopiśmie folklorystycznym wydawanym we Wrocławiu. Jest ono oficjalnym organem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Periodyk zajmuje się szeroko rozumianym folklorem i nowocześnie pojmowaną folklorystyką. Omawia więc i analizuje folklor środowisk wiejskich, miejskich, zawodowych i in.; zajmuje się różnymi formami kultury popularnej. Z pismem współpracują wybitni folkloryści i młodzi pracownicy z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych.

Zachęcamy tak samo do lektury recenzji, jak i do przeczytania „Puszczy Sandomierskiej od kuchni…”. Tekst dr. hab. Roberta Lipelta można przeczytać tutaj, natomiast samą książkę można bezpłatnie pobrać tutaj. Jest ona także dostępna w wersji papierowej w naszym internetowym sklepiku.

Z bieżącym numerem "Literatury Ludowej" możecie zapoznać się, klikając tutaj.