aktualności

Sybilla 2019!

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy nagrodę główną w Konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku SYBILLA 2019 w kategorii projekty naukowo-badawcze za przedsięwzięcie „Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie”!

Projekt, którego koordynatorkami były dr hab. Katarzyna Smyk i Jolanta Dragan, miał na celu zebranie kompletnych i wiarygodnych informacji dotyczących kolędowania, kolęd, a także obrzędowości Godnich Świąt związanej z tradycjami kolędniczymi i ich współczesnymi przemianami, jakie można zaobserwować na terenach Lasowiaków i Rzeszowiaków – obszarze statutowego działania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

W celu zgromadzenia materiałów źródłowych wykonano kwerendy w Muzeum Etnograficznym im. Franciszka Kotuli – Oddziale Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum w Przeworsku i Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, a także w archiwum własnym. Systematyczne badania terenowe poświęcone kolędowaniu objęły 10 powiatów położonych w północnej części obecnego województwa podkarpackiego. Zebrane materiały poddano naukowej analizie. Całość została zarchiwizowana i złożona w Archiwum Naukowym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Na podstawie tej dokumentacji dokonano kompleksowego opisu zwyczajów kolędniczych na Rzeszowszczyźnie. Został on przedstawiony w wydawnictwie książkowym zawierającym kilkanaście artykułów naukowych prezentujących poszczególne aspekty kolędowania. Całość wydawnictwa pod redakcją dr hab. Katarzyny Smyk i Jolanty Dragan została zaopatrzona w liczne fotografie i skany dokumentów, obszerne wykazy materiałów źródłowych oraz aneks zawierający mapy zasięgów, a także zapisy melodii i tekstów kolęd.

Projekt graficzny wydawnictwa liczącego 587 stron, jego skład oraz łamanie wykonała Izabella Kędzierska. Współwydawcą tomu jest Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” działające przy Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Pięknie dziękujemy szanownemu Jury i gratulujemy pozostałym laureatom i wyróżnionym. Werdykt Jury powołanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów można zobaczyć tutaj.

1 IMG_8600.JPG
2 DSC05866.JPG
3 DSC05881.JPG
4 DSC_0935.JPG
5 img 515.jpg