aktualności

IV sezon badań zakończony!

Nasze Muzeum przez ostatni rok prowadziło badania terenowe w ramach projektu „Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny”. Zostały one zakończone, a projekt wchodzi w kolejną fazę realizacji.

Las w życiu wielu społeczeństw odgrywał rolę elementarną stanowiącą o fundamentach życia i przetrwania. Generował bogactwo znaczeń, zachowań i ludzkich poczynań. Sąsiedztwo lasu ukształtowało wiele typów stanowisk i postaw, które, wzajemnie się uzupełniając, wytworzyły obszary kultury wszędzie tam, gdzie las bezpośrednio wpływał i/lub wpływa do dziś na losy człowieka. Od najdawniejszych czasów las był postrzegany jako przestrzeń, w której miały miejsce rozmaite zjawiska kulturowe (np. zbieractwo i pozyskiwanie płodów leśnych w celach ekonomicznych, kulinarnych, leczniczych czy magicznych, kłusownictwo, bartnictwo, sytuowanie kapliczek, krzyży, obecność cudownych drzew, źródełek, miejsc pochówków, kaźni, cmentarzy cholerycznych itp.), dlatego gromadzone informacje powinno obejmować opisy obiektu przyrodniczego, ale również opowieści dotyczące lasu będącego przestrzenią dla różnych aktywności, czy to gospodarczych, czy wierzeniowych, czy magicznych. – oto fragment założeń, jakie przyświecały badaczom podczas niezliczonych wędrówek do miejsc najbardziej zaszytych wśród pozostałości dawnej dzikiej i nieprzystępnej Puszczy Sandomierskiej oraz do osób, które jeszcze mają w pamięci te bezcenne elementy kultury Lasowiaków.

Zebrane podczas rozmów z informatorami materiały – wywiady, filmy, fotografie itp. – zostały usystematyzowane i przekazane do naukowego opracowania. W następnych etapach zostaną przekazane do Archiwum Naukowego MKL, w części udostępnione na naszej stronie internetowej i – co najważniejsze – na ich podstawie zostaną napisane artykuły zebrane w kolejną monograficzną publikację. 

Oto najciekawsze fotografie z leśnych wędrówek badaczy. 

1.jpg
2_2.jpg
2_3.jpg
4.jpg
5.jpg
10.jpg
11.jpg
13.jpg
16.jpg
18.jpg
18_.jpg
19.jpg
20.jpg
20_.jpg
21.jpg
22.jpg
26.jpg
29.jpg
32.jpg
32_.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
38.jpg
40.jpg
41.jpg
41_.jpg
42.jpg
44.jpg
47.jpg
49.jpg
50.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
56.jpg
57.jpg
DSC_9067.jpg
DSC_9212.jpg
DSC_9481.jpg
DSC_9491.jpg
DSC_9549.jpg
DSC_9553.jpg

Projekt „Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.