aktualności

Profesor Katarzyna Barańska

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 6 sierpnia br. zmarła dr hab. Katarzyna Barańska, prof. UJ, muzealniczka, antropolożka kultury i etnolożka.

Zajmowała się humanistycznym wymiarem zarządzania ze szczególnym zwróceniem uwagi na zarządzanie muzeami. Interesowała się kulturą współczesną, ale także dziedzictwem kulturowym oraz tworzeniem relacji pomiędzy organizacją i otoczeniem. Pełniła funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, była stałą współpracowniczką Muzeum w Niedzicy,  członkiem  Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Muzealników Polskich i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (od 2015 członek Zarządu Głównego), a od 2015 do 2023 r. – członkiem rady Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Dyrekcja i pracownicy naszej instytucji pragną złożyć rodzinie i przyjaciołom Pani Profesor najszczersze kondolencje.