aktualności

Rozwiązanie systemowe!

Od połowy grudnia nasze Muzeum posiada nowy system do ewidencjonowania i zarządzania zbiorami muzealnymi – Muzeo.

Zakup tego systemu i jego uruchomienie w odniesieniu do zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej jest działaniem priorytetowym. W instytucji od wielu lat prowadzona jest systematyczna i kompleksowa ewidencja zbiorów muzealnych. Zakup systemu Muzeo wraz z koniecznymi modułami dodatkowymi i transfer danych z wcześniej używanego, przestarzałego systemu, umożliwiły prawidłowe prowadzenie ewidencji i zarządzania zbiorami.

Dzięki temu jest również możliwa kompatybilna współpraca z innymi placówkami muzealnymi w województwie podkarpackim, w których system Muzeo już funkcjonuje. Dodatkowymi atutami tej platformy są również: możliwość katalogowania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, rezerwowania warsztatów i lekcji muzealnych, udostępniania zbiorów na portalu oraz planowania wystaw.

Zadanie zostało dofinansowane z dotacji celowej Województwa Podkarpackiego.