aktualności

Remont stodoły

W 2023 roku w zagrodzie z Woli Zarczyckiej wyremontowana została stodoła z II poł. XIX w. Będzie ona częścią ekspozycji, w której muzealnicy będą snuć opowieść o lnie.

W skład zagrody wchodzą: chałupa tkacza z warsztatem tkackim, stodoła, chlew i kurnik, spichlerz oraz budynek wielofunkcyjny, w którym dziś mieszkają kozy.

 W tej przestrzeni przygotowujemy nową wystawę związaną z zasiewem i obróbką lnu przez Lasowiaków. W dawnej Puszczy Sandomierskiej, gdzie uprawa zboża ze względu na mało żyzną glebę nie była tak dochodowym zajęciem, jak choćby na Rzeszowszczyźnie, często zasiewano len i przez całą zimę zajmowano się przędzeniem nici i tkaniem płótna.

Remont budynku odbył się w ramach tego samego projektu, co ubiegłoroczne, wrześniowe seminarium „Len u Lasowiaków z Sandomierskiej Puszczy – tradycja”.

W 2025 r. odbędzie się kolejne spotkanie będące częścią tego przedsięwzięcia („Len u Lasowiaków z Sandomierskiej Puszczy – kontynuacja”). W zakresie tych działań zostanie także przygotowana ekspozycja w stodole z Woli Zarczyckiej, by była częścią narracji o uprawie i obróbce lnu w dawnej Puszczy Sandomierskiej. 

 

Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z dotacji celowej Województwa Podkarpackiego (zadanie pn. „Len u Lasowiaków z Sandomierskiej Puszczy”)