aktualności

Ruszamy z budową!

Po kilku latach przygotowań rozpoczynamy budowę nowego obiektu. Będzie on stanowił element ekspozycji parku etnograficznego, a jego wnętrze wykorzystamy do celów socjalno-warsztatowych. 

Projekt ma nazwę „Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (strefa zaplecza „A”): zestawienie do stanu surowego otwartego budynku socjalno-warsztatowego” i zakłada budowę obiektu socjalno-warsztatowego o powierzchni zabudowy 471,60 m² i powierzchni użytkowej 383,47 m².

Środki na ten cel Muzeum otrzymało z dotacji celowej Województwa Podkarpackiego w wysokości 1 490 000,00 zł netto. Termin realizacji zadania to 31 grudnia 2024 r.

Obiekt ten jest kolejnym obiektem zestawianym w ramach założenia dworskiego - strefa zaplecza "A". Z dworem i pozostałymi budynkami będzie stanowić atrakcję turystyczną w parku etnograficznym. Zewnętrzna forma budynku socjalno-warsztatowego została zaprojektowana na wzór stajni cugowej z Bud Głogowskich. Natomiast wewnętrzny układ pomieszczeń jest współczesny i podporządkowany funkcji. W budynku będzie usytuowana część warsztatowa i socjalna dla pracowników obsługujących skansen w zakresie remontów i bieżącej konserwacji. 

Będziemy się afiszować z kolejnymi etapami tego dużego przedsięwzięcia!