aktualności

Obóz zakończony!

W dniach 11-18 maja 2024 roku studenci etnologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Łódzkiego prowadzili badania terenowe w okolicach Kolbuszowej.

W Kolbuszowej odbył się pierwszy, po kilkudziesięciu latach przerwy, Międzyuczelniany Obóz Etnograficzny, którego celem jest integracja osób studiujących etnologię w rożnych ośrodkach akademickich. Został on zorganizowany przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu. Jego przeprowadzenie zostało sfinansowane dzięki dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

W trakcie trwania obozu studenci rozmawiali z mieszkańcami Kolbuszowej Górnej, Nowej Wsi, Domatkowa oraz Brzezówki na temat tego, jak na przestrzeni lat zmieniała się przestrzeń przydomowa na lasowiackiej wsi oraz prowadzili dokumentację fotograficzną. Uczestnicy obozu mieli także okazję dowiedzieć się od pracowników Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, jak wygląda praca w muzeum typu skansenowskiego. Każdego dnia w parku etnograficznym odbywały się zajęcia związane z działalnością naukowo-badawczą, edukacyjną oraz wystawienniczą naszego muzeum. W obozie brały udział także doświadczone muzealniczki z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz Muzeum v přírodě Vysočina w Czechach, które opowiedziały o działalności tych muzeów.

18 maja w dworze w Brzezin odbyło się spotkanie podsumowujące efekty pracy uczestników tegorocznego Międzyuczelnianego Obozu Etnograficznego. Studenci w formie krótkich prezentacji przedstawili swoje wrażenia z poszczególnych dni obozu – opowiadali jakie informacje udało im się zebrać w terenie, jak podobały im się prowadzone w muzeum zajęcia, pokazywali zdjęcia, jakie udało im się wykonać. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: prof.  dr hab. Jan  Święch z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wspomniał pierwsze Międzyuczelniane Obozy Etnograficzne, w których miał okazję brać udział, prezes Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu Zbigniew Skuza, który opowiedział o idei reaktywowania tychże obozów oraz były dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie Robert Godek, który uzasadnił potrzebę wsparcia finansowego dla takich przedsięwzięć. W podsumowaniu uczestniczyli także przedstawiciele ośrodków akademickich, których studenci brali udział w obozie: dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Katarzyna Waszczyńska z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Damian Kasprzyk z Uniwersytetu Łódzkiego.

Wszystkie zebrane podczas obozu materiały po opracowaniu znajdą się w Archiwum Naukowym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i będą udostępniane wszystkim zainteresowanym.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg

Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z dotacji celowej Województwa Podkarpackiego (zadanie pn. „Przestrzeń przydomowa współczesnej wsi lasowiackiej”)