aktualności

Kuchnia ze smakiem

Badacze w ramach zadania "Dziedzictwo kulinarne mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej" pytają mieszkańców tego terenu o kulinarne zwyczaje.

W październiku i listopadzie trwa trzeci okres badawczy.

Specjaliści zbierają informacje dotyczące pożywienia jesiennego, w czasie Zaduszek, pogrzebu, Katarzynek i Andrzejek, imienin oraz urodzin, a także adwentu. W dalszym ciągu pytają o potrawy codzienne, jak również zwyczaje panujące przy stole.

Obecnie trwają prace nad podstroną internetową, na której będzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące projektu.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

01-badania-chleb weselny.JPG
02-badania-Czermin05.jpg
03-badania.JPG
04-badania.jpg
05-badania-bułka-drożdżowa-synowej E Krupy.JPG
06-badania.JPG
07-badania.JPG
08-Czermin.jpg
09-Czermin.jpg
10-badania-Kliszów.JPG
11-badania-sadło.JPG
12-badania-ser.JPG
13-badania.JPG
14-badania.JPG
15-badania-tłuczki.JPG

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz