aktualności

Kultura wsi. Moja kultura - wyniki


„Kultura wsi. Moja kultura” to konkurs przeznaczony dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa podkarpackiego. Ich zadaniem było przygotowanie pracy na temat wybranego elementu kultury wsi. Mogły one być poświęcone zarówno tradycji, jak i współczesności – miejscom, wydarzeniom, osobom, zwyczajom, muzyce… Wszystkiemu, co młodym ludziom wydaje się ważne. Okazało się, że uczniowie gimnazjów i szkół średnich potrafią być świetnymi badaczami. Uczestnicy konkursu z całego województwa nagrywali wywiady terenowe, robili zdjęcia, kręcili filmy, badali kroniki parafii i kół gospodyń wiejskich, sięgali do książek i stron internetowych dotyczących historii oraz kultury wsi. Efektem były eseje, prezentacje, reportaże radiowe i filmy dokumentalne pokazujące ciekawe zjawiska, miejsca i postaci ważne dla mieszkańców współczesnej wsi naszego regionu.


Jury w składzie: Jerzy Dynia – reżyser i popularyzator folkloru, Elżbieta Dudek-Młynarska – etnografka i pracownica Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, dr Izabela Wodzińska – historyczka i pracownica Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i dr Janusz Radwański – etnolingwista i pracownik Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej wybrało najlepsze z nadesłanych prac. Nazwiska laureatów zostały ogłoszone 4 czerwca, w czasie XXI Prezentacji Twórczości Ludowej Lasowiaków w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej. Wtedy też zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody. We wręczeniu nagród wzięli udział również przedstawiciele patronów i partnerów konkursu: Bogdan Romaniuk – wicemarszałek województwa podkarpackiego, Tomasz Nowakowski – zastępca dyrektora podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Marek Łeptuch – kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kolbuszowej, a także Aleksander Szafran – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kolbuszowej.
Patronem konkursu był Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Naszymi partnerami przy organizacji konkursu byli: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz podkarpacki oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Patronat Medialny objęły: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów oraz Gazeta Codzienna Nowiny.

 

Poniżej prezentujemy wyniki konkursu:

W kategorii szkół gimnazjalnych przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

1. miejsce
Zespół uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku za pracę Paweł Armata-twórca, plastyk, eksperymentator i nasz nauczyciel…

2. miejsce
Natalia Krzowska z Katolickiego Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli za pracę Historia wsi.

3. miejsce
Zespół uczniów z Zespołu Szkół w Ulanowie za pracę Flisacy w Ulanowie – Frycowy pacierz.

Wyróżnienie
Michał Grzesik, Wiktor Rafa z Zespołu Szkół numer 7 w Rzeszowie za pracę Jak wyglądała wieś 25 lat temu i jak wygląda dziś.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

1. miejsce
Jan Jamróz ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Rzeszowie za pracę Helena Gwizdak – malarka z Krzemienicy.

2. miejsce
Julia Zgłobicka, Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie za pracę Sokolnik z Pogórza.

3. miejsce
Weronika Duda z IV Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie za pracę Pozostał po nich ślad – dzieje rodziny Romaników z Hłudna podczas burzliwych czasów.

Wyróżnienie
Jakub Bartman, Michał Paliński z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku za pracę Wieś dawniej i dziś.

 Laureatom gratulujemy, a uczestnikom dziękujemy za udział i zapraszamy do następnej edycji konkursu!