aktualności

Czwarty "Biuletyn MKL" już w sprzedaży!

Niezmiernie miło nam poinformować, że ukazał się czwarty numer pisma naukowego "Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej". Znalazły się w nim teksty naukowe autorstwa m.in. etnografów, historyków, kulturoznawców.

W poruszanej tematyce wykraczają one poza obszar dawnej Puszczy Sandomierskiej i dotykają kwestii związanych nie tylko z Podkarpaciem, ale szeroko pojętą Polską południowo-wschodnią. W dziale "Artykuły" znalazło się siedem tekstów, dotykających takich zagadnień jak: działalność Komitetu Obywatelskiego Odbudowy Wsi i Miast w Krakowie (Tomasz Kargol); przeznaczone dla osób duchownych pisarstwo poradnikowe (Izabela Wodzińska); żydowskie księgi pamięci z terenu obecnego województwa podkarpackiego (Arkadiusz S. Więch); kulturowe znaczenie dzwonów na obszarach wiejskich (Małgorzata Dziura); gwara lasowiacka (Janusz Radwański); etos muzealnika regionalisty (Damian Kasprzyk) oraz konstrukcja drewnianych podłóg dworskich (Anna Różańska, Wojciech Koryciński).

W "Muzealiach" znalazły się artykuły związane z działalnością wystawienniczą i badawczą naszego Muzeum dotyczące otwartej w 2016 roku zagrody Sudołów z Lipnicy (Urszula Rzeszut-Baran, Marcin Zimny); leśnictwa Zerwanki-Biedaczów (Aldona Cholewianka-Kruszyńska) oraz podsumowania projektu poświęconego folklorowi Rzeszowiaków (Jolanta Dragan, Janusz Radwański).

"Varia" pomieściła tekst przedstawiający historię odbywających się od dwudziestu lat Prezentacji Twórczości Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków (Jolanta Dragan), a w części recenzyjnej w sposób polemiczny została omówiona monografia Bartłomieja Gapińskiego dotycząca starości (Arkadiusz S. Więch). Tom zamyka wspomnienie poświęcone zmarłej Annie Rzeszut (Barbara Sroczyńska).

Dodatkowym walorem Biuletynu jest jego strona ilustratorska. Na okładce wykorzystany został fragment wycinanki żydowskiej autorstwa Marty Gołąb, ze zbiorów Muzeum Lubelskiego w Lublinie.

Recenzentami naukowymi wydawnictwa zostali: prof. dr hab. Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński) oraz dr hab. Lucyna Rotter (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie).

Zachęcamy do nabycia naszego pachnącego jeszcze farbą drukarską wydawnictwa! Mamy nadzieję, że poruszone w nim zagadnienia wzbudzą Wasze zainteresowanie!
Do zobaczenia w skansenowskim sklepiku!

Publikację tę możecie także nabyć on-line!Wycinanka żydowska autorstwa Agnieszki Wozowicz.