aktualności

36. Przegląd Widowisk Kolędniczych

6 stycznia w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbył się 36. Przegląd Widowisk Kolędniczych. Liczba przedstawień i pełna widownia uwidoczniły rosnące zainteresowanie tradycyjnymi formami kolędowania.

Organizatorami wydarzenia byli Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Występy konkursowe oceniało jury w składzie: Jerzy Dynia – przewodniczący jury, dziennikarz muzyczny, folklorysta, Jolanta Dragan – członek komisji, kustosz, etnograf Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Jolanta Danak-Gajda – członek komisji, etnomuzykolog, dziennikarz Polskiego Radia Rzeszów, Maria Kula – członek komisji, etnograf i instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

Zgodnie z regulaminem do konkursu zostało zakwalifikowanych 11 zespołów kolędniczych.

Oto werdykt jury:

Złoty Turoń – nagrodę główną w wysokości 1000 zł ufundowaną przez dyrektora WDK w Rzeszowie otrzymał Zespół Kolędniczy z Łazor za widowisko „Herody”.

Trzy równorzędne pierwsze nagrody po 700 zł powędrowały do Grupy Kolędniczej z Biskupic – nagrodę ufundował dyrektor WDK w RzeszowieZespołu Obrzędowego „Mazurzanie” z Mazurów i Zespołu Ludowego „Górniacy” z Kolbuszowej Górnej – nagrody ufundował dyrektor MKL w Kolbuszowej.

Cztery równorzędne drugie nagrody po 500 zł ufundowane przez dyrektora MDK w Kolbuszowej trafiły do: Zespołu Kolędniczego „Lubcoki” z Ryglic,  Zespołu Folklorystycznego „Folusz” z Giedlarowej, Zespołu Regionalnego „Grodziszczoki” z Grodziska Dolnego oraz Zespołu Pieśni i Tańca z Kamienia.

Trzy równorzędne trzecie nagrody po 300 zł przyznano Zespołowi Śpiewaczo-Obrzędowemu „Leszczynka” z Wólki Grodziskiej, Zespołowi Śpiewaczemu „Olszynka” z Biedaczowa – obydwie ufundowane przez dyrektora MKL w Kolbuszowej – oraz Zespołowi „Lubeckie Szkuty” z Ryglic – nagroda ufundowana przez dyrektora WDK w Rzeszowie.

Jury przekazało wyrazy uznania zespołom za troskę o zachowanie tradycji związanych z okresem Bożego Narodzenia. Wysoko oceniło starania zespołów w odnajdywaniu starych zapomnianych już kolęd i pastorałek oraz zwyczajów kolędniczych. Komisja z  satysfakcją podkreśliła wysoki poziom prezentowanych widowisk. Ponadto omawiając konkursowe prezentacje, zasugerowała, aby uczestnicy szczególnie dbali o tradycyjny przekaz treści w konkretnych formach kolędowania, czystość intonacji, znajomość słów wykonywanych pieśni oraz poprawną dykcję.

Przegląd Widowisk Kolędniczych w Kolbuszowej jest bardzo ważnym wydarzeniem, które pozostaje w świadomości mieszkańców województwa podkarpackiego i stanowi impuls do czerpania z wielowiekowej tradycji kolędniczej, zapewniając jej zbawienną ciągłość.

Relację fotograficzną można obejrzeć po kliknięciu TUTAJ.