ETNOnotatnik

Odszedł Jerzy Dynia

Są takie osoby, bez których świat wydaje się być pusty i nijaki i trudno wyobrazić sobie, by mogło ich zabraknąć. A jednak…

Z najgłębszym żalem informujemy, że odszedł od nas Jerzy Dynia – człowiek legenda, jeden z wielkich miłośników i najlepszych znawców ludowej muzyki południowo-wschodniej Polski, wielki przyjaciel naszego Muzeum. Był obecny zawsze, gdy mógł nas wspomóc swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem albo gdy po prostu organizowaliśmy w parku etnograficznym jakieś wydarzenia. Trudno sobie wyobrazić Jego brak…

Urodził się w 1935 r. w Stanisławowie (Ukraina). Jego rodzice – nauczyciele z Przybyszówki k. Rzeszowa – byli szanowanymi członkami lokalnej społeczności, a jednocześnie animatorami życia kulturalnego na wsi. Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie muzyką, poznawał melodie grane przez miejscowych muzykantów. Sam również zaczął grać na instrumentach. Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie saksofonu. Przez całe życie zajmował się muzyką: jako dziennikarz radiowy w rozgłośni Polskiego Radia w Rzeszowie, przez krótki czas jako dyrektor filharmonii, a od 1989 r. był dziennikarzem w TVP Rzeszów.

Pracując jako dziennikarz radiowy i telewizyjny, zajmował się dokumentowaniem i upowszechnianiem tradycyjnej muzyki ludowej. Przez długie lata swej działalności zawodowej, a także później, już jako emeryt, realizował nagrania rejestrujące działalność zespołów funkcjonujących na terenie obecnego województwa podkarpackiego. Autorskie programy Jerzego Dyni prezentowały i popularyzowały postacie artystów – muzyków ludowych, kapele, zespoły śpiewacze i obrzędowe. Od 1983 r. współpracował przy realizacji ogólnopolskiego programu telewizyjnego „Mapa folkloru”, a od 1989 r., już jako dziennikarz telewizyjny, tworzył m.in. autorskie cykliczne audycje „Spotkania z folklorem”, przedstawiające ludowe kapele, śpiewaków, solistów: skrzypków i cymbalistów, zespoły śpiewacze oraz grupy obrzędowe. Prezentował w nich również większość przeglądów folklorystycznych czy konkursów sztuki ludowej, które odbywały się na terenie Podkarpacia. Od 2002 r. realizował kolejny cykl programów pt. „Mapa folkloru Podkarpacia”, którego celem było przypominanie postaci najstarszych twórców ludowych – wiejskich muzykantów, tancerzy, śpiewaków, którzy do tej pory działają w naszym regionie. Wszystkie programy Jerzego Dyni można znaleźć w Archiwum Oddziału Telewizji Polskiej w Rzeszowie. Powstał w ten sposób niepowtarzalny zbiór zapisów utrwalający obraz dawnej, odchodzącej w przeszłość wsi.

Od lat współpracował także jako konsultant z zespołami folklorystycznymi przedstawiającymi programy stylizowane. Był współzałożycielem m.in. Zespołu Pieśni i Tańca „Rzechy” z Rzeszowa, kierownikiem muzycznym, autorem opracowań i aranżacji dla zespołów „Bandoska” z Rzeszowa czy „Ostrowiacy” z Ostrowa k. Radymna. Jako członek grupy ekspertów Polskiej Sekcji C.I.O.F.F. uczestniczył w pracach rad artystycznych odbywających się w Polsce międzynarodowych festiwali folklorystycznych
Za swoją działalność na rzecz folkloru Jerzy Dynia otrzymał dwukrotnie nagrodę im. Franciszka Kotuli (1990, 2001), za całokształt działalności w 1999 r. nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego, a w roku 2005 Nagrodę im. Oskara Kolberga.

Zmarł 4 listopada 2020 r.

Fot. Jan Mazurkiewicz