przetargi

05.10.2020 r. INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Numer sprawy A.261.3.2020

Kolbuszowa, 5.10.2020 r.

A.261.3.2020

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa przyłączy elektroenergetycznych kablowych policznikowych dla budynków: stajni z Bud Łańcuckich i plebanii z Ostrów Tuszowskich oraz domu parafialnego z Książnic na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 25 000,00 zł netto ; 30 750,00 zł brutto.

 Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 5.10.2020 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

Termin wykonania zamówienia

Okres rękojmi (w miesiącach)

Warunki płatności

1.

ELRES Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 4

35-105 Rzeszów

19 500,00

23 985,00

21.12.2020

156

Zgodne z wymogami określonymi w SIWZ

2.

ELEKTROINSTAL Ryszard Słoma

Zielonka 36A
36-130 Raniżów

26 178,86

32 200,00

21.12.2020

144

Zgodne z wymogami określonymi w SIWZ

3.

Firma Elektryczna ELEKTRON-TECH Michał Goński

ul. Olszańska 6

39-340 Padew Narodowa

26 772,82

32 930,57

21.12.2020

108

Zgodne z wymogami określonymi w SIWZ

4.

F.H.U.P. MURDRA Drapała Stanisław

ul. Mielecka 148

36-100 Kolbuszowa

23 925,56

29 428,44

21.12.2020

60

Zgodne z wymogami określonymi w SIWZ

 

Komisja przetargowa:

  1. Jan Wróbel
  2. Katarzyna Mańkowska
  3. Anna Stanisławska