przetargi

29.04.2021 A.261.1.2021 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  Kolbuszowa, 28 kwietnia 2021 r.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                    

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 

A.261.1.2021

 

 INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

 

                Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp pn. „Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych - stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich oraz zagospodarowanie terenu”, z podziałem na trzy części:

Część 1 Plebania z Ostrów Tuszowskich – kontynuacja prac budowlanych

Część 2 Dom parafialny z Książnic – kontynuacja prac budowlanych;

Część 3 Stajnia z Bud Łańcuckich – kontynuacja prac budowlanych oraz zagospodarowanie terenu.

nr sprawy: A.261.1.2021

 

                    Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019, ze zm.) uprzejmie przekazuje informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 972 660,00 zł netto – 1 196 371,80 zł brutto, przy czym:

  1. na realizację części 1: 440 000,00 zł netto co daje kwotę: 541 200,00 zł brutto
  2. na realizację części 2: 220 000,00 zł netto co daje kwotę: 270 600,00 zł brutto
  3. na realizację części 3: 312 660,00 zł netto co daje kwotę: 384 571,80 zł brutto

Dyrektor Muzeum

Jacek Bardan

 

Informacja