przetargi

29.04.2021 r. A.261.1.2021 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 29.04.2021 r.

A.261.1.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w dniu 29.04.2021 r. o godz. 12:15

na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (dalej: ustawa Pzp)

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert (29.04.2021 godz. 12:00)
w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest: „Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych - stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich oraz zagospodarowanie terenu”, z podziałem na trzy części:

Część 1 Plebania z Ostrów Tuszowskich – kontynuacja prac budowlanych

Część 2 Dom parafialny z Książnic – kontynuacja prac budowlanych;

Część 3 Stajnia z Bud Łańcuckich – kontynuacja prac budowlanych oraz zagospodarowanie terenu

Nr sprawy: A.261.1.2021

złożono następujące oferty:

 Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oferta dotyczy:

Cena brutto (zł)

Okres gwarancji jakości i rękojmi
 (w miesiącach)

1.

MURDRA F.H.U.P. Stanisław Drapała

ul. Mielecka 148 Kolbuszowa Dolna
36 – 100 Kolbuszowa

Część 1:

624 950,10

72

2.

MURDRA F.H.U.P. Stanisław Drapała

ul. Mielecka 148 Kolbuszowa Dolna
36 – 100 Kolbuszowa

Część 2:

340 729,98

72

3.

F.H.U.P. MURDRA PLUS Mateusz Drapała

ul. Mielecka 148 Kolbuszowa Dolna
36 – 100 Kolbuszowa

Część 3:

416 363,16

72

 

Dyrektor Muzeum

Jacek Bardan

 

Informacja z otwarcia ofert