przetargi

26.05.2021 r. A.261.3.2021 INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

            Kolbuszowa, 25 maja 2021 r.

 

Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 

A.261.3.2021

  

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp pn. „Budowa założenia leśnego – kontynuacja prac”, nr sprawy: A.261.3.2021

 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019, ze zm.) uprzejmie przekazuje informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 70 000,00 zł netto – 86 100,00 zł brutto.

Jacek Bardan
Dyrektor Muzeum

Informacja o kwocie - do pobrania