przetargi

26.05.2021 r. A.261.3.2021 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 26.05.2021 r.

A.261.3.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w dniu 26.05.2021 r. o godz. 12:15

na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (dalej: ustawa Pzp)

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa - Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert (26.05.2021 godz. 12:00) w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest: „Budowa założenia leśnego – kontynuacja prac”

Nr sprawy: A.261.3.2021

złożono następujące oferty:

 Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto (zł)

Okres gwarancji jakości i rękojmi
 (w miesiącach)

1.

F.H.U.P. MURDRA- PLUS Mateusz Drapała

ul. Mielecka 148 Kolbuszowa Dolna
36 – 100 Kolbuszowa

135 763,44

72

Jacek Bardan
Dyrektor Muzeum

Informacja z otwarcia ofert