przetargi

28.05.2021 r. A.261.4.2021 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

            Kolbuszowa, 28 maja 2021 r.

 Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 

A.261.4.2021

  

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp pn. „Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych - Część 1 Plebania z Ostrów Tuszowskich – kontynuacja prac budowlanych” realizowanego w ramach zadania pn.: „Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych - stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich oraz zagospodarowanie terenu”:

Nr sprawy: A.261.4.2021

 

Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019, ze zm.) uprzejmie przekazuje informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 357 137,13 zł netto – 439 278,67 zł brutto.

 

 Jacek Bardan
Dyrektor Muzeum

Informacja o kwocie - plik do pobrania