przetargi

20.07.2021 A.261.5.2021 INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

            Kolbuszowa, 19 lipca 2021 r.

 

Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 

A.261.5.2021

 

 

 

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

 

        Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp pn. „Rozebranie i przewiezienie zagrody Lejów z Brzezin do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” realizowanego w ramach zadania: „Rozbudowa sektora rzeszowskiego: zagroda Lejów z Brzezin – rozebranie i przewiezienie do Parku Etnograficznego”, nr sprawy: A.261.5.2021

 

 

                    Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019, ze zm.) uprzejmie przekazuje informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę   127 093,36  zł netto – 156 324,83 zł brutto.

Jacek Bardan 

Dyrektor Muzeum

Informacja o kwocie  (do pobrania)