przetargi

20.07.2021 A.261.5.2021 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 20.07.2021 r.

A.261.5.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w dniu 20.07.2021 r. o godz. 12:15

na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (dalej: ustawa Pzp)

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa - Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert (20.07.2021 godz. 12:00) w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest: „Rozebranie i przewiezienie zagrody Lejów z Brzezin do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” realizowanego w ramach zadania: „Rozbudowa sektora rzeszowskiego: zagroda Lejów z Brzezin – rozebranie i przewiezienie do Parku Etnograficznego”,

Nr sprawy: A.261.5.2021

złożono następujące oferty:

 Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto (zł)

„Doświadczenie kierownika budowy”

w latach

Wysokość kary umownej w %

1.

F.H.U.P. MURDRA- PLUS Mateusz Drapała

ul. Mielecka 148 Kolbuszowa Dolna
36 – 100 Kolbuszowa

125 434,85

40

0,3

2.

USŁUGI ŚLUSARSKIE Wioleta Madej

Szklary 10/17

38-485 Jaśliska

172 120,90

powyżej 20

0,3

 Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum 

 

Informacja z otwarcia ofert(do pobrania)