przetargi

02.11.2021 r. A.261.7.2021 INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 Kolbuszowa, 2 listopada 2021 r.

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp pn. „Dostawa samochodu dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, nr sprawy: A.261.7.2021

Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019, ze zm.) uprzejmie przekazuje informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 150 000,00 zł netto – 184 500,00 zł brutto.

Jacek Bardan
Dyrektor Muzeum

Informacja do pobrania (PDF)