przetargi

02.11.2021 r. A.261.7.2021 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 02.11.2021 r.

A.261.7.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w dniu 02.11.2021 r. o godz. 12:15

na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (dalej: ustawa Pzp)

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert (02.11.2021 godz. 12:00)
w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest: „Dostawa samochodu dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

Nr sprawy: A.261.7.2021

złożono następujące oferty:

 Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto (zł)

Okres gwarancji mechanicznej (w latach)

Okres gwarancji na perforację blach nadwozia i powłokę lakiernicza (w latach)

1.

Inter Auto Wiesław Siwek

Pękowice
ul. Jurajska 50B

32-087 Zielonki

168 500,00

2

3

 

 Jacek Bardan
Dyrektor Muzeum

Informacja do pobrania (PDF)