przetargi

20.12.2021r. A.233.2.2021 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Peugeot Boxer

OGŁOSZENIE

Nr A.233.2.2021

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu Peugeot Boxer z 2004 roku, nr rejestracyjny RKL 75AC. Auto posiada dużą przestrzeń ładunkową, garażowane, używane do przewozu materiałów i eksponatów muzealnych. Przebieg auta 193 470 km, oryginalny i udokumentowany prowadzonymi kartami drogowymi. Samochód bez ważnego przeglądu technicznego – niesprawny technicznie: nadmierna korozja mająca wpływ na sztywność konstrukcji, uszkodzenie źródła światła.

1. Parametry samochodu:

 • Kategoria Osobowo – towarowy
 • Marka pojazdu -  Peugeot
 • Model pojazdu - BOXER
 • Rok produkcji -  2004
 • Przebieg - 193 470 km
 • Pojemność silnika - 2 179 cm3 – 2.2.HDI
 • Moc - 101 KM
 • Skrzynia biegów -  Manualna - 5 biegów
 • Rodzaj paliwa - ON
 • Typ nadwozia - Furgon
 • Kolor - ciemno niebieski
 • Liczba miejsc -  6
 • Stan – Używany
 • Ładowność – 1250 kg

2. Wyposażenie

 • Alarm
 • Centralny zamek
 • Immobilizer
 • Poduszka powietrzna kierowcy
 • Wspomaganie kierownicy
 • Radio
 • 2 komplety kluczy
 • Komplet opon zimowych
 • Koło zapasowe

3. Dokumentacja zdjęciowa przedmiotu sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Możliwość obejrzenia auta w zapleczu technicznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36 w dni powszednie od 7:00-15:00. Więcej informacji pod numerem telefonu: 665 651 440. 

A.     Przygotowanie oferty:

1.     Oferent może złożyć jedną ofertę cenową, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

 

B.     Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1.    Ofertę należy złożyć na wzorze stanowiącym załącznik nr 2.

2.    Oferty należy składać do dnia: 21.01.2022 r. do godz. 1000  w siedzibie  Muzeum Kultury Ludowej - ul. Kościuszki 6, 36 - 100 Kolbuszowa, w sekretariacie.

3.    Koperta powinna być zaadresowana:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36 – 100 Kolbuszowa

4.    Oznaczenie oferty na kopercie następujące:

 

Przetarg: Sprzedaż samochodu Peugeot Boxer

5. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania

 

C.     Miejsce i termin otwarcia ofert:

1.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 21.01.2022 r., o godz. 1015 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej, ul.  Kościuszki 6, 36 - 100 Kolbuszowa, w sekretariacie.

D.     Opis kryteriów, którymi Oferujący będzie się kierował przy wyborze oferty:

1.       Kryterium oceny ofert jest cena brutto w  zł.

 

2.       W przypadku złożenia kilku ofert z taką samą najwyższą ceną Oferujący zaprosi oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, przy czym oferty dodatkowe nie mogą zawierać niższej ceny niż oferty pierwotne.

E.     Postanowienia ogólne:

 1. Nabywca zobowiązany jest to zapłaty należności za samochód po wyborze najkorzystniejszej oferty, wystawieniu faktury, w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia.
 2. Nabywca, który w tym terminie nie uiści ceny nabycia traci prawo wynikające z wygranego przetargu.
 3. W przypadku braku zapłaty w w/w terminie lub rezygnacji z podpisania umowy, komisja przetargowa zaprasza do podpisania umowy Oferenta, który zaproponował kolejną najwyższą cenę.
 4. Samochód zostanie wydany po całkowitej zapłacie.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanego pojazdu ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
 6. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

F.     Załączniki:

Ogłoszenie do pobrania

1.       Zdjęcia samochodu – 6 szt.

2.       Formularz ofertowy.

3.       Wzór umowy

Dyrektor Muzeum 

Jacek Bardan