przetargi

03.03.2022r. A.261.1.2022 INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

            Kolbuszowa, 03 marca 2022 r.

Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 

A.261.1.2022

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

                Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na roboty budowlane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.2019 z późn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp pn. „Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych plebanii z Ostrów Tuszowskich”, nr sprawy: A.261.1.2022.

 

Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 200 000,00 zł netto  tj. 246 000,00 zł brutto.

 

Jacek Bardan

p.o. Dyrektor Muzeum