przetargi

03.03.2022 r. A.261.1.2022 Informacja z otwarcia ofert

Kolbuszowa, 03.03.2022 r.

A.261.1.2022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
z dnia 03.03.2022 r. o godz. 12:15

na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (dalej: ustawa Pzp)

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – będąc Zamawiającym informuje, że do upływu terminu składania ofert (03.03.2022 godz. 12:00) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest: Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych plebanii z Ostrów Tuszowskichnie wpłynęła żadna oferta.

 

Jacek Bardan

p.o. Dyrektor Muzeum

 

Informacja do pobrania PDF