przetargi

21.03.2022r. A.261.2.2022 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

            Kolbuszowa, 21 marca 2022 r.

 

Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 

A.261.2.2022

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

 

                Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na roboty budowlane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.2019 z późn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp pn. „Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych plebanii z Ostrów Tuszowskich”, nr sprawy: A.261.2.2022.

 

 

                    Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                   Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 200 000,00 zł netto tj. 246 000,00 zł brutto.

 

Artur Plizga

zastępca Dyrektora

 

Informacja do pobrania PDF