przetargi

06.09.2018 r. Inormacja z sesji otwarcia ofert Numer sprawy MKL-0001/68/15/16

MKL-0001/68/15/16                                                                                                                                                                                                                   Kolbuszowa, 06-09-2017

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z podziałem na części:

Część 1 Wykonanie restauracji dworu z Brzezin wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu;

Część 2 Wykonanie ogrodzenia „A” i „B” dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Na zadanie 1 kwotę w wysokości : 2 014 855,56 netto, tj.  2 478 272,34 zł brutto.

Na zadanie 2kwotę w wysokości : 323 849,41 zł netto, tj. 398 334,77 zł brutto.

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 06-09-2017 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oferta dotyczy:

Cena brutto (zł)

Termin wykonania zamówienia

Okres rękojmi
 (w miesiącach)

Warunki płatności

1.

STAL-TECH Sp. z o.o.

Michałówka 98;

37-550 Radymno

Zadanie 1:

2 708 606,15

14.09.2018

60

Zgodne z wymogami określonymi w SIWZ

Zadanie 2 :

490 858,24

10.08.2018

60

Zgodne z wymogami określonymi w SIWZ

2.

Murdra F.H.U.P. Stanisław Drapała

ul. Mielecka 148 Kolbuszowa Dolna

36 – 100 Kolbuszowa

Zadanie 1:

-

-

-

-

Zadanie 2 :

392 986,68

10.08.2018

60

Zgodne z wymogami określonymi w SIWZ

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej                                 

Artur Plizga