przetargi

Tytuł
11.07.2022 r. A.261.8.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej”
6.07.2022 r A.261.7.2022 Ogłoszenie o wyniku postepowania Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
29.06.2022 r. A.261.8.2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia "Oficyny dworskiej"
21.06.2022 r. A.261.7.2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- „Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”
10.06.2022 r. A.261.8.2022 Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej”
10.06.2022 r. A.261.8.2022 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia -Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej”
9.06.2022 r. A.261.7.2022 Informacja z otwarcia ofert -„Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”
9.06.2022 r. A.261.7.2022 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia- „Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”
26.05.2022 r. A.261.8.2022 Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej”.
25.05.2022 r. A.261.7.2022 Ogłoszenie o zamówieniu Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej