przetargi

Tytuł
20.05.2022 r. A.261.5.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
20.05.2022 r. A.261.5.2022 Unieważnienie postępowania Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
12.05.2022 r. A.261.6.2022 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi- Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej”
11.05.2022 r. A.261.5.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
11.05.2022 r. A.261.5.2022 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; „Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”
4.05.2022 r. A.261.4.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - kontynuacja prac.
29.04.2022 r. A.261.5.2022 Ogłoszenie o zamówieniu Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
26.04.2022 r. A.261.3.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania dla zadania Budowa magazynu sprzętu rolniczego (strefa zaplecza „A” założenie dworskie)
20.04.2022 r. A.261.4.2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
19.04.2022 r. A.261.2.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania pn."Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych plebanii z Ostrów Tuszowskich"