Kapliczka z Domatkowa z II poł. XIX w.

O tym typie kapliczki mówi się skrzynkowa. Skrzynka, w której umieszczono figurkę, jest ładnie przeszklona i powstała w II poł. XIX w. W środku znajduje się Chrystus Ukrzyżowany. Na szczycie umieszczony jest jeszcze jeden krzyż z metalowym odlewem Jezusa. Takie przedstawienie nazywa się „pasyjka”. Słowo to pochodzi z języka łacińskiego i oznacza „cierpienie”. Kapliczka ta jest jedyną na terenie skansenu, która stoi wewnątrz obejścia.