Kapliczka z Widełki z II poł. XIX w.

Kapliczka ta została wykonana w II poł. XIX w. w sposób bardzo ciekawy. Surowy pień dębu został ociosany do kształtu czworobocznego słupa. W nim wydrążono wnękę i włożono rzeźbę dłuta Jacka Kopy. Kapliczkę podarowała do skansenu rodzina Sitarzy z Widełki.