Krzyż z Kolbuszowej Dolnej z ok. 1910 r.

Przydrożny krzyż został wyciosany ok. 1910 r. z drzewa przyniesionego przez wodę podczas powodzi. Kapliczka miała uchronić mieszkańców wsi oraz ich uprawy przed kolejną klęską. W skrzynce znajduje się drewniana rzeźba Jezusa Frasobliwego. Takie przedstawienia Chrystusa były bardzo często spotykane na całym Podkarpaciu. Miały czasem inne nazwy: „Miłosierdzie”, „Święta Turbacyjo”, „Starośliwy” czy „Płaczebóg”. Rzeźby ludowe przedstawiają Frasobliwych zwykle w bardzo uproszczony sposób, często figura nie ma wykończonego tyłu. Widać zatem Jezusa siedzącego na kamieniu lub pniaku, okrytego płaszczem spiętym pod szyją. Chrystus jest pochylony, a głowę – zawsze zwieńczoną koroną cierniową – podpiera na ręce wspartej o kolano. Tradycja mówi, że Bolejący jest uosobieniem żalu i zamyślenia nad ludzkim losem i grzeszną duszą człowieka oraz że jest przedstawieniem Jezusa, który czeka na ukrzyżowanie.