Kilka słów o skansenie

Nasz skansen to urokliwe wsie z przełomu XIX i XX wieku. Prezentują kulturę Lasowiaków i Rzeszowiaków, zamieszkujących niegdyś teren północnej części obecnego województwa podkarpackiego. Wędrując po skansenie, położonym z dala od miejskiego zgiełku, zobaczysz świat, którego już nie ma, poznasz frapujące historie mieszkających tu ludzi, zrozumiesz chłopską duszę…

Na niemal 30 hektarach eksponujemy ponad 80 obiektów dużej i małej architektury drewnianej. Są wśród nich chałupy, budynki inwentarskie (stajnie, obory, chlewy, kurniki), stodoły, spichlerze, maneż, bróg, budynki przemysłów wiejskich, jak młyn wodny, wiatraki, kuźnie, olejarnia i garncarnia, wreszcie budynki użyteczności publicznej – szkoła, karczma i remiza strażacka, a także okazały kościół pw. św. Marka Ewangelisty. Do najstarszych obiektów należą m.in.: dwór z Brzezin z 1753 r.spichlerz dworski z Bidzin z 1784 r., chałupa z Markowej z 1804 r. oraz kościół z Mielca-Rzochowa postawiony w 1843 r.

Budynki przedstawione zostały w ich naturalnych relacjach i środowisku podobnym do tego, które im kiedyś towarzyszyło. Poszczególne obiekty zestawione są w zagrody według układu siedliska, gdzie powstały, zagrody zaś odtwarzają układy przestrzenne tradycyjnej zabudowy wsi. Znajdują się w naturalnym pejzażu przydomowych ogródków, sadów i pasiek, pól uprawnych, łąk i pastwisk, stawów, otoczone nadrzeczną zielenią i lasem. W niektórych obejściach hodowane są zwierzęta. Dopełnieniem ekspozycji są pokazy prac gospodarskich i polowych oraz tradycyjnych rzemiosł.

Większość wnętrz mieszkalnych i gospodarczych urządzonych jest sprzętami właściwymi dla danego miejsca i czasu, które jednocześnie opowiadają o codziennych zajęciach domowych.  Np. w chałupie Kielarów z Markowej zaaranżowane jest pieczenie chleba, pracę rzeźbiarza i lutnika pokazano w chałupie z Jeziórka, szewca – w chałupie z Żołyni Dolnej, tkacza – w chałupie z Woli Zarczyckiej, zabawkarza – w chałupie z Brzózy Stadnickiej, a przygotowania do wigilii zaaranżowano w chałupie Szylarów z Markowej. Zobrazowaniem życia społecznego dawnej wsi jest urządzone w chałupie z Budziwoja mieszkanie działacza i polityka ludowego Jana Sobka z Handzlówki.

Już wkrótce ekspozycję uzupełni leśnictwo i probostwo!

 

Kapliczka ze Staniszewskiego z przełomu XIX i XX w.

Kapliczka ze Staniszewskiego z przełomu XIX i XX w.

czytaj więcej…

Młyn wodny z Żołyni Dolnej koło Łańcuta z 1897 r.

Młyn wodny z Żołyni Dolnej koło Łańcuta z 1897 r.

czytaj więcej…

Kapliczka z Kolbuszowej Górnej z XIX w.

Kapliczka z Kolbuszowej Górnej z XIX w.

czytaj więcej…

Wiatrak paltrak z Rudy koło Kolbuszowej z 1934 r.

Wiatrak paltrak z Rudy koło Kolbuszowej z 1934 r.

czytaj więcej…

Zagroda z Jeziórka

Zagroda z Jeziórka

czytaj więcej…

Spichlerz z Bidzin z 1784 r.

Spichlerz z Bidzin z 1784 r.

czytaj więcej…

Ul pawilonowy z Lubaczowa z pocz. XX w.

Ul pawilonowy z Lubaczowa z pocz. XX w.

czytaj więcej…

Dwór z Brzezin z 1753 r. – najstarszy obiekt w skansenie

Dwór z Brzezin z 1753 r. – najstarszy obiekt w skansenie

czytaj więcej…

Zagroda z Wrzaw

Zagroda z Wrzaw

czytaj więcej…

Zagroda z Bożej Woli

Zagroda z Bożej Woli

czytaj więcej…

Zagroda z Kopci

Zagroda z Kopci

czytaj więcej…

Pasieka uli kłodowych i ramkowych

Pasieka uli kłodowych i ramkowych

czytaj więcej…

Zagroda z Żołyni Dolnej

Zagroda z Żołyni Dolnej

czytaj więcej…

Kapliczka z Domatkowa z II poł. XIX w.

Kapliczka z Domatkowa z II poł. XIX w.

czytaj więcej…

Zagroda z Woli Zarczyckiej

Zagroda z Woli Zarczyckiej

czytaj więcej…

Kapliczka z Jeżowego k. Niska – rekonstrukcja obiektu z I poł. XIX w.

Kapliczka z Jeżowego koło Niska – rekonstrukcja obiektu z I poł. XIX w.

czytaj więcej…

Kuźnia ze Staniszewskiego z pocz. XX w.

Kuźnia ze Staniszewskiego z pocz. XX w.

czytaj więcej…

Kościół pw. św. Marka z Rzochowa z 1843 r.

Kościół pw. św. Marka z Rzochowa  z 1843 r.

czytaj więcej…

Wiatrak holender z Zarównia z 1936 r.

Wiatrak holender z Zarównia z 1936 r.

czytaj więcej…

Zagroda z Huty Przedborskiej

Zagroda z Huty Przedborskiej

czytaj więcej…

Kapliczka z Widełki z II poł. XIX w.

Kapliczka z Widełki z II poł. XIX w.

czytaj więcej…

Szkoła z Trzebosi z 1881 r.

Szkoła z Trzebosi z 1881 r.

czytaj więcej…

Garncarnia z Łążka Garncarskiego z lat 30. XX w.

Garncarnia z Łążka Garncarskiego z lat 30. XX w.

czytaj więcej…

Wiatrak koźlak z Zarębek z końca XIX w.

Wiatrak koźlak z Zarębek z końca XIX w.

czytaj więcej…

Karczma z Hadli Kańczuckich z końca XIX w.

Karczma z Hadli Kańczuckich z końca XIX w.

czytaj więcej…

Wiatrak koźlak z Trzęsówki z ok. 1910 r.

Wiatrak koźlak z Trzęsówki z ok. 1910 r.

czytaj więcej…

Kuźnia z Białobrzegów z 1881 r.

Kuźnia z Białobrzegów z 1881 r.

czytaj więcej…

Wiatrak koźlak z Trzęsówki-Kłodzin z lat 20. XX w.

Wiatrak koźlak z Trzęsówki-Kłodzin z lat 20. XX w.

czytaj więcej…

Zagroda z Brzózy Stadnickiej

Zagroda z Brzózy Stadnickiej

czytaj więcej…

Dworek z Sędziszowa Małopolskiego z poł. XIX w.

 

Dworek z Sędziszowa Małopolskiego z poł. XIX w.

czytaj więcej…

Wiatrak holender z Padwi z 1939 r.

Wiatrak holender z Padwi z 1939 r.

czytaj więcej…

Remiza ze Słociny z 1877r.

Remiza ze Słociny z 1877 r.

czytaj więcej…

Zagroda z Lipnicy

Zagroda z Lipnicy

czytaj więcej…

Kapliczka z Rakszawy z końca XIX w.

Kapliczka z Rakszawy z końca XIX w.

czytaj więcej…

Dom z Żołyni z 1815 r.

Dom z Żołyni z 1815 r.

czytaj więcej…

Krzyż z Kolbuszowej Dolnej z ok. 1910 r.

Krzyż z Kolbuszowej Dolnej z ok. 1910 r.

czytaj więcej…

Zagroda z Markowej (Szylarów)

Zagroda z Markowej (Szylarów)

czytaj więcej…

Kapliczka „Chrystus ukrzyżowany” z Kolbuszowej Dolnej z I poł. XIX w.

Kapliczka „Chrystus ukrzyżowany” z Kolbuszowej Dolnej  z I poł. XIX w.

czytaj więcej…

Zagroda z Markowej (Kielarów)

Zagroda z Markowej (Kielarów)

czytaj więcej…

Zagroda z Budziwoja

Zagroda z Budziwoja

czytaj więcej…

Wiatrak koźlak z Markowej z 1935 r.

Wiatrak koźlak z Markowej z 1935 r.

czytaj więcej…