A chłopska dusza niech sobie w muzeum odpocznie za te wszystkie wieki.
Należy się jej. Niech świadczy ludziom, że byli kiedyś chłopi.

Wiesław Myśliwski
Kamień na kamieniu

Według inskrypcji zachowanej na zachodniej ścianie drugiej kondygnacji młyn został zbudowany przez cieślę Józefa Tr. Znajdował się w posiadaniu rodu Januszów i w drodze dziedziczenia trafił w ręce zięcia Dzierzgi, który przepił zarówno 12 morgów pola jak i sam młyn, a na koniec chodził po wsi „siekać” kamienie żarnowe (metoda ostrzenia).

Na początku XX wieku młyn zakupił Franciszek Mach. Obiekt składa się z trzech kondygnacji: przyziemia, parteru i poddasza. Systemem napędowym jest koło podsiębierne. Woda spadająca z koryta na łopatki porusza kołem, które obracając się na wale poprzez system pasów transmisyjnych, wprawiało w ruch kamienie młyńskie.