A chłopska dusza niech sobie w muzeum odpocznie za te wszystkie wieki.
Należy się jej. Niech świadczy ludziom, że byli kiedyś chłopi.

Wiesław Myśliwski
Kamień na kamieniu

Na terenie Puszczy Sandomierskiej bardzo powszechne było bartnictwo (pozyskiwanie miodu od dzikich pszczół), zamienione dzisiaj na pasiecznictwo. W pasiece umieszczonej tuż za zagrodą z Kopci w niewielkim zagajniku prezentujemy ule kłodowe (stojące i leżące) oraz zdecydowanie późniejsze, upowszechnione na tych terenach dopiero po I wojnie światowej ule ramkowe, wśród których wyróżnia się kilka typów: słowiany, warszawskie (poszerzane, wielkie) oraz dadanty.