A chłopska dusza niech sobie w muzeum odpocznie za te wszystkie wieki.
Należy się jej. Niech świadczy ludziom, że byli kiedyś chłopi.

Wiesław Myśliwski
Kamień na kamieniu

Obiekt wzniesiony został w Siedlance, skąd w 1946 r. przeniesiono go do Trzęsówki-Kłodzin. Ostatnim właścicielem był Antoni Bańka, który użytkował go do 1950 r.

Reprezentuje typ wiatraka „koźlaka” (obiekt zbudowany jest na nieruchomej konstrukcji zw. kozłem lub królem, i z zawieszonym na niej ruchomym budynkiem ze skrzydłami, zw. śmigami; cały obiekt przekręcany był do kierunku wiatru za pomocą dyszli). Wyposażony jest w 4 śmigi, zapierzone deseczkami, które dokładano lub zdejmowano w zależności od siły wiatru. Wnętrze jest  jednoprzestrzenne, dwupoziomowe, wyposażone w urządzenia mielnicze napędzane siłą wiatru.