A chłopska dusza niech sobie w muzeum odpocznie za te wszystkie wieki.
Należy się jej. Niech świadczy ludziom, że byli kiedyś chłopi.

Wiesław Myśliwski
Kamień na kamieniu

Obiekt stanowi typowy przykład budownictwa drewnianego, realizowanego dla rodzin żydowskich trudniących się handlem w okolicach Przeworska. Mieścił w swoim wnętrzu szynk i sklep bławatny oraz część mieszkalną złożoną z czterech pomieszczeń zajmowanych przez byłego właściciela Herszka Zellekrauta.

Wystrój wnętrza izby szynkowej przedstawia stan z początku lat 20. XX wieku. Są to oryginalne naczynia miedziane i kredens z wyposażeniem szklanym. W części mieszkalnej znajduje się również studnia w komorze wybudowana ok. 1935 r. z powodu stałych dokuczliwości czynionych Żydowi przez miejscową „kawalerkę”.