A chłopska dusza niech sobie w muzeum odpocznie za te wszystkie wieki.
Należy się jej. Niech świadczy ludziom, że byli kiedyś chłopi.

Wiesław Myśliwski
Kamień na kamieniu

W skansenie zagroda ta reprezentuje zabudowania kmiecego rodu Paśkiewiczów z Budziwoja – jednej z najbogatszych wsi w okolicy Rzeszowa. Wnętrze chałupy zaaranżowane zostało na mieszkanie posła ludowego Jana Sobka z Handzlówki.

W skład zagrody wchodzą:

  • chałupa z 1867 r.
  • stodoła z 2. poł. XIX w.
  • piwnica – rekonstrukcja z 1986 r.
  • spichlerz z Ropczyc z przełomu XVIII i XIX w.