Roztańczony Dzień Wolnej Sztuki

23 kwietnia, godz. 12.00. Wstęp - 1 zł.

Muzeum Kultury Ludowej wzięło udział w ogólnopolskiej akcji pod nazwą Dzień Wolnej Sztuki! W naszym muzeum połączyliśmy ją z warsztatami tańców wiejskich i potańcówką.

Spacerując po Parku Etnograficznym, można przemierzyć 30 ha, wchodząc do każdej z 11 zagród, kościoła, karczmy, szkoły czy młynów, by obejrzeć wszystkie eksponaty znajdujące się w ich wnętrzu… Ale można też w ciągu jednego dnia, jednej wyjątkowej godziny skupić uwagę na wybranych przez nas muzealiach!
 
Zatem: PRZYJDŹ – POZNAJ – POROZMAWIAJ!

23 kwietnia, zachęcaliśmy do wolnego zwiedzania według zasad Slow Art – ruchu Wolnej, a raczej Powolnej Sztuki. W przestrzeni skansenowskiej wsi, w miejscu, gdzie czas się zatrzymał, wręcz nie wypada się spieszyć. Dlatego wybraliśmy dla Was 5 wyjątkowych eksponatów, które na co dzień znajdują się w muzealnych magazynach.

Wszystkie prezentowane w tym roku eksponaty miały jakiś związek z muzyką. Nieprzypadkowo: po godzinnym zwiedzaniu i dyskusji czekały na uczestników warsztaty tradycyjnych tańców wiejskich. Poprowadziła je Jadwiga Kula - od 20 lat aktywny członek Zespołu Folklorystycznego „Folusz” z Giedlarowej –  laureata wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, który  ze swym repertuarem zaliczany jest przez etnografów do zespołów autentycznych. Od września 2015 Jadwiga Kula jest opiekunem i choreografem „Folusza”.

Po warsztatach okazją do wypróbowania nowych umiejętności była pierwsza w  2016 roku potańcówka. Do tańca grały dwie kapele: Kocirba i Kapela z Huty Komorowskiej. Kocirba to grupa rekonstruująca muzykę dawnej lasowiackiej wsi, będąca laureatem m.in. festiwalu Wszystkie Mazurki Świata w Warszawie oraz Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Kapeli z Huty Komorowskiej przyświecają podobne cele, jest to formacja wykonująca tradycyjną muzykę taneczną w składzie nawiązującym do składów przedwojennych kapel weselnych. Jest ona laureatem m.in. Festiwalu żywej muzyki na strun dwanaście i trzy smyki w Kolbuszowej.

Wstęp - 1 zł.

 

Program:

godz. 12-13 – wystawa 5 niezwykłych eksponatów (spichlerz z Bidzin)

godz. 14-17 – warsztaty tradycyjnych tańców wiejskich z Jadwigą Kulą (szkoła z Trzebosi)

godz. 18-20 - potańcówka z Kocirbą i Kapelą z Huty Komorowskiej

DWS01.jpg
DWS02.jpg
DWS03.jpg
DWS04.jpg
DWS05.jpg
DWS06.jpg
DWS07.jpg
DWS08.jpg
DWS09.jpg
DWS10.jpg
DWS11.jpg
DWS12.jpg
DWS13.jpg
DWS14.jpg
DWS15.jpg
DWS16.jpg
DWS17.jpg
DWS18.jpg
DWS19.jpg
DWS20.jpg
DWS21.jpg
DWS22.jpg
DWS23.jpg
DWS24.jpg
DWS25.jpg
DWS26.jpg