Konkurs - "Fotoszopa. Krajobraz w spadku"

Fragment plakatu reklamującego konkurs

Zorganizowaliśmy konkurs dla wszystkich pasjonatów sztuki fotograficznej "Fotoszopa. Krajobraz w spadku". Tematem był krajobraz kulturowy wsi i miasteczek województwa podkarpackiego.

Aby wziąć w nim udział, należało do 16 lipca wykonać i przesłać drogą elektroniczną fotografie ukazujące zmieniający się krajobraz wsi lub miasteczka. Tematem zdjęć miały być zarówno te jego elementy, które otrzymaliśmy w spadku, jak i te, które w spadku zostawimy następnym pokoleniom. Interesowało nas połączenie przyrody z doświadczeniem i tradycją człowieka. Przestrzeń, która nas otacza na co dzień, możliwość zatrzymania się i spojrzenia na to, co jest nam bliskie. Praca nad obrazem mogła sprzyjać refleksji nad tym, co mija, i nad tym, co jest obecne. Zachęcaliśmy wszystkich do rejestrowania śladów aktywności człowieka i śladów historii w przestrzeni. Do zadania pytania, jaki jest krajobraz kulturowy, który tworzymy wokół siebie i jakie świadectwo o nas samych i naszych czasach przekażemy następnym pokoleniom w spadku. Do dokumentowania przestrzeni i nadania temu indywidualnego, artystycznego wymiaru.

Tematyka fotografii związana była z tegorocznym hasłem Europejskich Dni Dziedzictwa,  które brzmiało „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Podczas ich obchodów w skansenie w Kolbuszowej, 17 września, odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej prezentującej najlepsze prace. Na zwycięzców czekały nagrody!

Szczegóły konkursu określał regulamin.